top of page

Next Level Country

Konum: İstanbul, Türkiye

Yıl: 2023 

Durum: Yapım Aşamasında

Tip: 

Next Level Country
 

    İstanbul’un en hızlı gelişen ve büyüyen bölgesi olan Eyüp Sultan, Göktürk’de konumlanacak olan Next Level Country projesini geliştirirken çok yönlü bir araştırma ve tasarım sürecinin gerekliliği kabul ettiğimiz ilk karar oldu. Projenin konum olarak Göktürk bölgesinin en önemli ulaşım aksı olan Hasdal-Kemerburgaz yolunun üzerinde bulunması projeye önemli bir kazanım sağlarken oturacağı arazinin yeşil alan statüsünü kaybetmiş olması nedeniyle 3 tarafını saran yeşil örgünün kesintiye uğraması, projeye bu yeşil dokunun devam ettirilmesi yönünde bir sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumlulukla beraber doğaya saygı göstererek, bölgenin doğası, topografya, bitki örtüsünün cinsi ve konumu gibi temel nitelikleri bozmadan araziye cevap veren ve bu nitelikleri yeniden kullanmayı tercih eden mimari dilde, güneş yönü, etkin rüzgarlar gibi verileri önceleyerek, fonksiyonellik ilkesi ve yerel yapı malzemesinin kullanımı ile desteklenen tasarım kararları çerçevesinde bölgede eşsiz bir mimari görünüm yakalanması, projenin ana yaklaşımıdır.

Ana yaklaşımımızdan hareketle, programın bileşenleri olan ortak ve müstakil birimlerin ve sosyal alanların kullanımını arazi yönlendirmiştir. Bu yönlendirme yatayda ve dikeyde çeşitli ulaşım akslarıyla desteklenirken, birimlerin birbirleriyle ve çevreyle ortak bir örgü içinde bulunması, birimlerin modül olarak ele alınıp birimden bütüne esnek kullanım şeması sunmasıyla kontrollü olarak sağlanmıştır.

Projenin detayına indiğimizde arazi sınırlarının getirdiği yatayda uzunlamasına yerleşim gerekliliği, bahsettiğimiz esnek kullanım şeması sayesinde fonksiyonel ve estetik bir biçimde çözülmüştür. Güney Batı’dan Kuzey Doğu’ya uzanan bu yerleşimde arazinin Güney Batı’sının Hasdal-Kemerburgaz yoluna yaslanması sebebiyle gün içinde ortak kullanımın beklendiği ticari ve ofis birimleri bu bölgeye yerleştirilmiş olup, projenin Kuzey Doğu’suna ilerledikçe birimlerin tekilleşmesi ve yeşile karışması hedeflenmiştir.

Yoğun olmayan bu yapılanmada, malzeme seçiminde çeşitliliğe gidilmeden, az sayıda malzemenin farklı doku, kombinasyon ve önlemlerle, değişik yüzeylerde özgün kullanımıyla farklılaşma sağlanmıştır.

Next Level Country mimari anlamda, İstanbul Göktürk’e özgün modern tasarım dili, fonksiyonelliği ve çevre yaklaşımı ile benzerlerinden farklılaşıyor.

bottom of page