top of page

Konum : İzmit - Türkiye

Tarih: 2020

Yapılı Alan: 17.000 m²

Tür: Sosyal Konut projesi

Durum: Yapım Aşamasında

CinarEvleri: Projeler
BS_1 - Photo copy_edited.jpg

Çınar Houses

İzmit, Turkey, 2020

Social Housing, Under Construction

17.000 m²

Vaziyet.jpg

Bu sosyal konut projesi çok yönlü eğimli bir arazi üzerinde konumlanmıştır. Ayrıca İzmit bir deprem bölgesidir, bu nedenle doğal etkiyi dikkate alan bir yapı tasarlanmıştır. 4 blok arsa özelliklerine göre özellikle yüksekliklerine göre konumlandırılmıştır. Apartman tipolojisini sadece 3 tiple sınırlandırarak maliyet ve zaman açısından düşük olmasının yanı sıra eşit bir sosyal yaşam ve düz mimariye katkı sağlamıştır.
Ayrıca arazi orman ve koy manzarasına sahiptir. İlk başta, konum İzmit şehir merkezinden izole edilmiş gibi görünüyor. Toplu taşıma ise kısa sürede seyahat etmeyi mümkün kılar. Ayrıca 120 m2'lik mağazalar, şehir merkezine fiziksel uzaklık algısını değiştiriyor.

CinarEvleri01.jpg

Ön tasarım sürecinde bağlam, dikkate alınması gereken önemli parametrelerden biriydi. Bu nedenle bu projenin cephe ve peyzaj tasarımında orman evleri referans olarak kullanılmıştır. Blokların girişlerinde giydirme cephe ve termowood kullanımı, tasarımı bağlamına bağlamaktadır. Bu sayede çevre ile bir ilişki kurulmuştur. Ayrıca blokların girişlerinde ve cephenin girintili noktalarında doğa ile iç içe bir yaşam sağlamak için ağaçlar yerleştirilmiştir.
Ayrıca bu proje için sosyal yaşam, yeşil alan, parklar, yarı açık alanlar, yürüyüş yolları ve spor alanı çok önemliydi. Yarı açık alanlarda konumlandırılan merdiven ve rampalar engellilerin rezidansta oturmasını ve sirkülasyonunu destekler. Mağazaların yanı sıra bölgeye canlılık katacak.
Son olarak, 4 monoblok cephe bazı noktalarda oyularak alt bölümlere ayrılmıştır. Bu sayede müstakil orman evleri algısı oluşturulmaya çalışılmıştır. Bölüm, sitenin çok yönlü eğimi boyunca uzanan çeşitli evlerin ekstrüzyonu olduğunu kanıtlıyor.
Toplamda 4 blokta 143 daire ve 5 mağazadan oluşan bir proje tasarlanmıştır. 87m2 bahçe, oturma odası ve 2 yatak odası ile 37 daire bulunmaktadır. Ayrıca, bir salon ve 2 yatak odalı 93 m2'lik 66 daire ve bir salon ve 3 yatak odalı 124 m2'lik 40 daire.
Bu proje için önemli anahtar kelimeler doğa, yaşam kalitesi, sosyal alan, sosyal eşitlik, düz mimari, zaman ve düşük maliyettir.

CinarEvleri.jpg

Eğimli bir topoğrafya üzerinde konumlanan ÇınarHouses projesi, peyzaj tasarımının çizgisel şekillenmesine temel oluşturmuştur. Alanın doğu-batı ekseninde, aynı zamanda ana peyzaj sirkülasyonunu oluşturan yaya yürüyüş yollarının ana lineer sirkülasyonu belirlenmiştir. Bu yaklaşım bölgenin imar planına da uygundur.
Ayrıca bu sosyal konut projesi için spor, oyun alanları, rekreasyon alanları gibi rekreasyon alanları ihtiyacı çok önemliydi çünkü çok sayıda insana konut sunuyor. Bu nedenle her yaştan sakine yönelik açık hava etkinlikleri önemlidir. Çocuk oyun alanları, egzersiz ekipmanları, mini basketbol sahasının yanı sıra açık hava satranç alanı bulunmaktadır. Ayrıca topoğrafyanın hareketine göre yarı açık mekanlar önerilmiştir. Yine rekreasyon alanları eğimli topografyaya göre tasarlanmıştır.

CinarEvleri02.jpg

Herkes için erişilebilir bir yaşam alanı sağlamak için yaya yürüyüş yollarının minimal bir eğimle birbirine bağlanması ve fonksiyonel alanlara engelsiz bağlantı sağlanması çok önemliydi. Ayrıca binalar arasında merdivenle geçişler, yaya yolları ile proje alanının kuzey-güney aksı arasında bağlantı kurulmasını da sağlıyor. Çevrede yeşilin devamlılığını sağlamak için bu noktalara bitki örtüsü ve yarı gölge bitkiler dikmek de önemliydi.

CinarEvleri03.jpg

Proje alanı ormanlık alanlara bitişik olduğundan, sahada vejetatif çeşitliliği destekleyecek malzeme seçimi yol gösterici olmuştur. Bunun yanında yeşil bitkilerin çeşitliliği de ön plana çıkmaktadır.
mevsimsel sürekliliği sağlamak, gölgelik alanlar oluşturmak ve yaya yollarında oluşabilecek rüzgar koridorlarını önlemek. Böylece mevsim geçişlerinde yaprakların renk değişimleri ve koku bahçelerinde şekillenen aromatik bitkiler, yaşayanlar için eğlenceli alanlar yaratacaktır. Ayrıca ev kavramının adını, Çınar (çınar) Evleri'ni vurgulamak için bitki seçiminde çınar ağaçları da yer almaktadır.

IcMekan_01.jpg

Gündüz aydınlatmasının yanı sıra aydınlatılmış güvenli açık alanların oluşturulması ve gece kullanım alanlarının desteklenmesi de önemlidir. Bu projede direk aydınlatma tercih edilmiştir, bu nedenle armatürlerin insan ölçeğinde olması ve seçilen direk tiplerinin tasarımın genel diline uygun olması esastır. Bu nedenle Bollard, yüksek aydınlatma ve sokak aydınlatması tercih edilmiştir.

IcMekan04.jpg

IcMekan05.jpg


IcMekan_02.jpg


IcMekan.jpg


CinarEvleri: Projeler
bottom of page