top of page

Çınar Evler sosyal konut projesi çok yönlü eğimli bir arazi üzerinde konumlanmıştır. Bir deprem bölgesi olan İzmit'te yer alan proje, tüm bu doğal etkiyi dikkate alan güçlü bir yapı olarak tasarlanmıştır. 4 blok arsa özelliklerine göre özellikle yüksekliklerine göre konumlandırılmıştır. Apartman tipolojisini sadece 3 tiple sınırlandırarak maliyet ve zaman açısından düşük olmasının yanı sıra eşit bir sosyal yaşama ve yatay mimariye katkı sağlamakta olan Çınar Evler, eşsiz bir orman ve koy manzarasına sahiptir. Her ne kadar konum İzmit şehir merkezinden izole edilmiş gibi görünse de kolay erişim imkanları sayesinde toplu taşıma ile kısa sürede ulaşım sağlamaktadır. Öte yandan Çınar Evler, içerisinde bulunan mağazalar ve peyzaj alanları sayesinde kapalı konut mantığından uzaklaşarak ihtiyaçlara cevap veren bir kent hayatı sunmaktadır.

Ön tasarım sürecinde bağlam, Çınar Evler projesinde dikkate alınması gereken önemli parametrelerden biri olmuştur. Bu nedenle bu projenin cephe ve peyzaj tasarımında orman evleri referans olarak kullanılmıştır. Blokların girişlerinde giydirme cephe ve termowood kullanımı, tasarım konseptinin önemli bir elemanı olmuştur. Bu sayede çevre ile güçlü bir ilişki kurulmuştur. Bu ilişki, blokların girişlerinde ve cephenin girintili noktalarına doğru kurgulanan ağaçlar ile doğa ile iç içe bir yaşam sağlayarak güçlendirilmiştir. Çınar Evler projesinde sosyal yaşam, yeşil alan, parklar, yarı açık alanlar, yürüyüş yolları ve spor alanı çok önemli bir yere sahiptir. Peyzaj alanları, yapıların sağladığı açıklar sayesinde bir bütünlüğe sahiptir ve yarı açık alanlarda konumlandırılan merdiven ve rampalar engellilerin rezidansta oturmasını ve sirkülasyonunu destekler.

 

4 monoblok cephe, bazı noktalarda girintiler oluşturularak alt bölümlere ayrılmıştır. Bu sayede müstakil orman evleri algısı oluşturulmaya çalışılmıştır. Çok yönlü eğime yönelerek bu algıyı güçlendiren Çınar Evler, toplamda 4 blokta 143 daire ve 5 mağazadan oluşan bir proje olarak tasarlanmıştır. 87 metrekare üzerinde bahçe, oturma odası ve 2 yatak odası bulunan 2+1 37 daire bulunmaktadır. Ayrıca, bir salon ve 2 yatak odalı 93 metrekareye sahip 2+1 66 daire ve bir salon ve 3 yatak odalı 124 metrekareye sahip 3+1 40 daire bulunmaktadır. Bu proje için önemli anahtar kelimeler doğa, yaşam kalitesi, sosyal alan, sosyal eşitlik, yatay mimari, zaman ve düşük maliyettir.

Eğimli bir topoğrafya üzerinde konumlanan Çınar Evler projesi, peyzaj tasarımının çizgisel anlamda şekillenmesine temel oluşturmuştur. Alanın doğu-batı ekseninde, aynı zamanda ana peyzaj sirkülasyonunu oluşturan yaya yürüyüş yollarının lineer hatları bu şekilde belirlenmiştir. Lineer hatlar, çeşitli açık alanlar ve yarı açık alanlarda spor sahaları, etkinlik alanları ve rekreasyon alanları sunarak her yaştan sakine yönelik bir peyzaj olanağı sunmaktadır. Peyzahda çocuk oyun alanları, egzersiz ekipmanları, mini basketbol sahasının yanı sıra açık hava satranç alanı bulunmaktadır. Ayrıca topoğrafyanın hareketine göre yarı açık mekanlar önerilmiştir. Rekreasyon alanları eğimli topografyaya göre tasarlanmıştır.

Projede, herkes için erişilebilir bir yaşam alanı sağlamak için yaya yürüyüş yollarının minimal bir eğimle birbirine bağlanması ve fonksiyonel alanlara engelsiz bağlantı sağlanması çok önemlidir. Ayrıca binalar arasında merdivenle geçişler, yaya yolları ile proje alanının kuzey-güney aksı arasında bağlantı kurulmasını da sağlamaktadır. Çevrede yeşilin devamlılığını sağlamak adına bitki örtüsü ve yarı gölge bitkiler ile bu bölgeler desteklenmiştir.

Proje alanı ormanlık alanlara bitişik olduğundan, sahada bitkisel çeşitliliği destekleyecek malzeme seçimleri yol gösterici olmuştur. Bunun yanında mevsimsel sürekliliği sağlamak, gölgelik alanlar oluşturmak ve yaya yollarında oluşabilecek rüzgar koridorlarını önlemek adına yeşil bitkilerin çeşitliliği de ön plana çıkmaktadır. Mevsim geçişlerinde yaprakların renk değişimleri ve koku bahçelerinde şekillenen aromatik bitkiler, kullanıcılar için keyifli alanlar sunacaktır. Ayrıca İzmit Çınar Evler, ismini bölgede ve projede kullanılan ağaç türünden de almaktadır.

Gündüz aydınlatmasının yanı sıra aydınlatılmış güvenli açık alanların oluşturulması ve gece kullanım alanlarının desteklenmesi de önemlidir. Bu projede direk aydınlatma tercih edilmiştir, bu nedenle armatürlerin insan ölçeğinde olması ve seçilen direk tiplerinin tasarımın genel diline uygun olması esastır. Bu nedenle Bollard, yüksek aydınlatma ve sokak aydınlatması tercih edilmiştir.

CinarEvleri: Projeler
BS_1 - Photo copy_edited.jpg

Çınar Evler

İzmit, Türkiye, 2020

Konut, Devam ediyor

17.000 m²


CinarEvleri: Projeler
bottom of page