top of page
Anchor 1
EKSM: Projeler
Anchor 2
EKSM: Projeler
Anchor 3
render gece4_2.jpg

Gaziantep Valilik Binası

Gaziantep, Türkiye, 2021

Kamusal, Devam ediyor

16.250 m²

Gaziantep'in en önemli noktalarına kolay erişim imkanı olan Gaziantep Valilik projesi, tarihi İpek Yolu ile ormanın kesişiminde bulunan özel bir konuma sahiptir. İpek Yolu, yüzyıllarca en önemli ticaret hattı olmuştur ve günümüzde ise tarihi değerini korumaktadır. Bu sebepten ötürü projenin tasarım kararları, bölgenin tarihi öneminden beslenerek ortaya çıkmıştır.

 

Gaziantep Valilik projesi, bölgenin geleneksel dokusunu çağdaş bir yorumlama ile ele alarak kamusal bir mekan oluşumunu tarihi bağlarla sağlamaktadır. Bu doğrultuda, Gaziantep hanlarının temel yapıtaşı olan ve önemli bir geçit görevi üstlenen 'kabaltı' (abbara), projenin kamusal kapılarını açarak çağdaş bir biçimde yeniden form kazanmıştır.

Proje içerisinde iki karşılıklı yönden yaya akışını sağlayan kabaltı, güçlü cephe kurgusunun yanısıra önemli bir hat oluşturmakta ve burada bir 'hayat' sağlamaktadır. Kamunun kullanımına davetkar ve bir açıklıkla imkan tanıyan proje, iç avlusunda müzeye sahip olmakta; bu müze ise bizlere bölgenin tarihi dokusunu yansıtan çok değerli arkeolojik eserler sunmaktadır.

 

Kamusal geçirgenliğin getirdiği bir diğer tasarım kararı ise, oluşan iç avlunun aydınlatılması üzerine olmaktadır. Tavanda yer alan kare ızgara formundaki açıklıklar sayesinde içeriye doğrudan gün ışığı alınarak mekansal genişlik ve ferahlık sağlanmıştır. Böylece keskin olması beklenen açık-kapı alan geçişleri hafifletilerek tamamen aydınlık bir yarı-açık alan tanımlanmıştır.

Projenin açık alanında bulunan pasaj, kapalı alanlarında karşılıklı olarak bir mescid ve kütüphane bulundurmaktadır. Kütüphane, cam cephesi sayesinde dışarı ile güçlü bir bağ oluştururken mescidin ihtiyacı olan izolasyon da dolu bir cephe ile sağlanmıştır. Mescidin yükselen sivri ucu, camilerde bulunan minare kavramını mescidde manevi bir bütünsellikle işleyerek çağdaş bir biçimde yorum katmaktadır.

bottom of page